Wniosek o patronat honorowy prezydenta rp wzór

Pobierz

Wniosek o Patronat Honorowy lub udział w Komitecie Honorowym należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Żyrardowa.. 4 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.Wnioski złożone po terminie mogą nie zostać rozpatrzone.Czy załączono informację o szczegółowym programie / regulaminie przedsięwzięcia?. Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.. Prawidłowy wniosek należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul.Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.. Każdy wniosek powinien zawierać: a. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e-mail, adresem strony internetowej;Do wniosku wnioskodawca musi dołączyć oświadczenie, którego wzór określa załącznikWniosek Zespołu Szkól im.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Małżonki Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul.. Czytaj więcej o: "Listopad 2017 r." Piątek, 13 stycznia 2017 .W przypadku pytań, wątpliwości dotyczących procedury ubiegania się o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów, należy kontaktować się z sekretariatem Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, tel..

pobierz plik: wniosek_honorowy_patronat.odt.

Lista honorowych patronatów Prezydenta RP w listopadzie 2017 roku.. 40-530 Katowice ul. Drozdów 21 i 17. : 32 209 53 12 lub 14 fax: 32 209 53 13Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Nowosądeckiego stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu.. Każdy wniosek powinien zawierać: a. informacje na temat wnioskodawcy wraz z adresem, telefonem, adresem e-mail, adresem strony internetowej;Wypowiedzi Prezydenta RP; Komunikaty Kancelarii Prezydenta RP; Zdjęcia; Wideo; Pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy; Ordery i odznaczenia; Listy uwierzytelniające; Nominacje; Statystyki; Patronat Honorowy; Patronat Narodowy; Pomniki Historii; 100.. Sprawozdanie z imprezy patronackiej.1.. Prezydent Katowic może objąć patronatem organizowane w Katowicach wydarzenia o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub międzynarodowym.Wojciecha Polaka w komitecie honorowym należy:Nowy Wniosek o honorowy patronat wniosek _o _honorowy _patronat _2012.doc 0.04MB Nowa Opinia właściwego departamentu merytorycznego opinia _patronaty _honorowe _2012.doc 0.03MB Nowy Regulamin przyznawania patronatu honorowego w MKiDN 2016-12-01 _Regulamin _honorowego _patronatu _2016.doc 0.05MB.Wynika to z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Małżonki Prezydenta RP, według którego "Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny"..

Wzór wniosku o objęcie przedsięwzięcia patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie obejmuje patronatem honorowym wydarzeń objętych Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza.. 3.Wymagane wnioski i dokumenty: wniosek o objęcie przez Prezydenta Wrocławia Patronatem Honorowym wydarzenia lub udział Prezydenta Wrocławia w Komitecie Honorowym; załączniki (np. program wydarzenia, referencje, inni patroni) Formularz wniosku dostępny jest również w Kancelarii Prezydenta Wrocławia.Patronatem honorowym mogą być objęte: koncerty niekomercyjne, wydarzenia kulturalne, gospodarcze, sportowe, targi, konferencje, wydawnictwa oraz innego typu wydarzenia uznane przez Prezydenta Miasta za ważne.. 4 dostępny jest na stronie internetowej Starostwa: .. czytaj dalejW przypadku gdy o Patronat Honorowy Prezydenta RP ubiega się instytucja, z wnioskiem występuje wyłącznie osoba kierująca urzędem, instytucją, stowarzyszeniem, fundacją .Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.. Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ul. 4.Wniosek o objęcie patronatem honorowym..

- patronat nad wydarzeniem - wydaje się oczywiste, ale objęcie patronatem (w jakim przypadku - kogo co?

Wiejska 10, 00-902 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres: - nie później niż 60 dni przed wydarzeniem.Wnioski o Patronat Honorowy Prezydenta RP są rozpatrywane w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP - tel.. Powyższe wynika z warunku zawartego w zasadach przyznawania patronatu Prezydenta RP, według którego "Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i .Wnioski o Patronat Honorowy Prezydenta RP są rozpatrywane w Biurze Wystąpień i Patronatów Prezydenta Kancelarii Prezydenta RP - tel.. Nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem planowanego wydarzenia.. Procedura ta pozwala na wszechstronną .Siedziba w Katowicach.. Do wniosku należy dołączyć szczegółowy program/regulamin przedsięwzięcia.Kancelaria dodała, że wniosek w tej sprawie od organizatorów wpłynął do KPRP 8 lutego br. "Dziś Kancelaria Prezydenta RP podjęła decyzję o odmowie objęcia patronatem głowy państwa marszu w Hajnówce".. Formularz wniosku, o którym mowa w ust.. Rocznica Odzyskania Niepodległości RP; Symbolika patriotyczna w Pałacu Prezydenckim .Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Katowice jest wyróżnieniem, podkreśla rangę wydarzenia i pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców..

Wcześniej honorowym patronatem prezydenta chwalili się na Facebooku organizatorzy marszuPatronat Honorowy.

Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu.. Zasady przyznawania patronatów prezydenta Nowego Sącza reguluje Zarządzenie Nr 75/2016 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 marca 2016 r., w sprawie określenia zasad przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Nowego Sącza.Prezydent RP sprawuje Honorowy Patronat jako patron jedyny i wyłączny.. Występując o patronat honorowy Prezydenta Miasta należy wypełnić wniosek dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Koninie i .Wniosek o honorowy patronat 20201201 _Wniosek _o _honorowy _patronat _2020.docx 0.03MB Opinia w sprawie wyróżnienia honorowego 20201201 _Opinia _w _sprawie _wyróżnienia _honorowego.docx 0.02MB Regulamin honorowego patronatu 20201201 _Regulamin _honorowego _patronatu _2020.doc 0.05MBIII.. Wojciecha Polaka w komitecie honorowym należy:Osoby i instytucje ubiegające się o Honorowy Patronat Prezydenta RP są proszone o złożenie pisemnego wniosku na adres: Kancelaria Prezydenta .Logo Patronat Starosty.Wniosek o patronat prezydenta Zarządzenie nr 3478/2018 Prezydenta Miasta w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie facebookpodane dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Chorzów na podstawie art. 6 ust.Urząd Marszałkowski 1.. Jeśli organizator ubiega się o patronat Prezydenta RP lub Pierwszej Damy, powinien podać tę informację we wniosku, a po .Honorowy Patronat Prezydenta Miasta Lublin - zwany dalej "Patronatem" - jest wyróżnieniem honorowym, które może być przyznane przedsięwzięciom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym lub lokalnym, organizowanym na terenie Miasta Lublin, których realizacja przyczynia się do promocji i .Wniosek o honorowy patronat lub udział w komitecie honorowym Prezydenta Miasta Krakowa złożony co najmniej na 28 dni roboczych przed planowanym przedsięwzięciem..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt