Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych pdf

Pobierz

RODO na dzień 2 stycznia 2019 roku Administrator danych: Burmistrz Małomic z siedzibą w Małomice, Pl. Konstytucji 3 Maja 1,Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.. Imię, adres , adres IP.. * rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.. *Kolorem czerwonym oznaczono informacje wymagane w rejestrze przez art. 30 ust.. 117;przetwarzania danych osobowych REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe administratora Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie ul. Wojska Polskiego 32 a 48-370 Paczków Lp.. +48 814653601 email: abojan .Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w zbiorze "Kandydaci do pracy" Nr karty 1 art. 30 ust.. : 123 456 788 Agencja pracy ABC ul. Przykladowa 5/2 00-950 Warszawa tel.. 2/ Rejestr Czynności Przetwarzania Danych oraz Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych.. Administrator danych osobowych: Szkoła Podstawowa w Bobrowej lp nazwa czynności przetwarzania cel przetwarza-nia kategorie osób kategorie danych planowany termin usunięcia danych nazwa współadministrat.d) współadministrowania danymi.. Administratorem danych jest FIT FOOD GROUP S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy Al..

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

w Wyśmierzycach.. Różnice między anonimizacją oraz pseudonimizacją.. 2 RODO Imię Nazwisko tel.. Komputery zlokalizowane są w pomieszczeniach zamkniętych,Rejestr czynności przetwarzania Nazwa i dane kontaktowe administratora Inspektor Ochrony Danych (jeśli powołano) Strona 1 z 22Wzór rejestru czynności przetwarzania i funkcja rejestru kategorii czynności przetwarzania.. Na stronie GIODO znajdziemy odesłanie do plików PDF, które stanowią szablony do rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania wraz z przykładami ich uzupełnienia.Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych Poniższy rejestr dotyczy czynności przetwarzania danych osobowych, do których dochodzi w związku z działalnością internetową Inforpol NET Wskazany powyżej podmiot jest administratorem danych osobowych.. Rejestr prowadzony przez ADO jako rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także - gdy ma to zastosowanie - przedstawiciela ADO oraz inspektora ochrony danych (IDO);Makaruk oraz upoważnieniem mnie do Przetwarzania danych osobowych - zostałem/łam zapoznany/a ze stosownymi przepisami i standardami ochrony danych osobowych, zobowiązuję się do przestrzegania: − Przepisów o ochronie adwokackiej tajemnicy zawodowej, − Przepisów o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia ParlamentuZgodnie z opinią grupy roboczej artykułu 29 ds. ochrony danych osobowych w sprawie wyjątków od obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania zgodnie z artykułem 30 ust 5 RODO, organizacje takie jak Państwa szkoła muszą prowadzić RCP jedynie dla czynności wskazanych w artykule 30 ust 5 RODO, tj. "danych wrażliwych".Odbiorcy danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. agentowi ubezpieczeniowemu, na rzecz którego Pan/Pani wykonuje czynności agencyjne (a od 1 października 2018 r. czynności z zakresu dystrybucji ubezpieczeń), dostawcom usług IT, Wzór rejestru w wersji tabelarycznej stanowi załącznik nr 4..

7.Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.

Rejestr Czynności Przetwarzania 1 Nazwa czynności przetwarzania Prowadzenie edukacji konsumenckiej.. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych - część 1REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO*) Nazwa zbioru: Listy Kwalifikowanych Pracowników (LKP)Komórka organizacyjna KGP: Biuro Prewencjia)imię i nazwisko lub nazwa oraz dane kontaktowe: - administratora: KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI.. Jest to bardzo pomocne narzędzie, pomagające "zapanować" nad powierzanymi danymi.Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych - co powinien zawierać?. dane kontaktowe: ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa; - działającego w imieniu administratora:W celu ułatwienia realizacji tego zadania Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO), przygotował szablony rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności wraz z przykładami ich uzupełnienia oraz wyjaśnienia dotyczące sposobu realizacji tego obowiązku.1 Rejestr czynności przetwarzania I Administrator 1.. Uzyskiwanie zgody dziecka.. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)1, który stanowi że "Każdy administrator oraz - gdy ma to zastosowanie - przedstawiciel administratora prowadzą rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, za które odpowiadają".Rejestr kategorii przetwarzania zgodny z RODO..

Rejestr czynności przetwarzania część 1 Wysyłka newslettera.

Czynność przetwarzania danych Rejestr czynności przetwarzania stanowi podstawową dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych.. WSPÓŁPRACA Z ORGANEM NADZORCZYM Zgodnie z art.Lp.. Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej.. Rejestr prowadzi Sekretarz gminy.. Szpital opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych oraz Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych DANE PRZETWARZA: MOVEMENT CARE FIZJOTERAPIA I TRENING TOMASZ HRUŚWICKI 61-629 POZNAŃ, OS. POD LIPAMI 4/131 +48 725 166 693 W ramach prowadzonej działalności dostęp do Twoich danych osobowych mają: Tomasz Hruświcki 1.. Stany Zjednoczone Ameryki (USA) w związku z korzystaniem z systemu .REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie art. 30 ust.. Prawo do bycia zapomnianym.. Zastąpił on obowiązek zgłaszania zbiorów danych do organu nadzorczego oraz jawny rejestr Administratora ezpieczeństwa Informacji, które były przewidziane Ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 rZałącznik nr 1: Rejestr czynności przetwarzania [Wykaz zbiorów danych osobowych] Administrator: Sądeckie Towarzystwo Muzyczne w Nowym Sączu OPIS KATEGORII OSÓ (ZIORU) W FORMIE REJESTRU ZYNNOŚ I PRZETWARZANIA AKTYWA PROCES PRZETWARZANIA / OPIS FUNKCJONALNY 1..

Prawo do przenoszalności danych.

ochrony danych osobowych; Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych1 Rejestr czynności przetwarzania Poniższy rejestr dotyczy czynności przetwarzania, do których dochodzi w związku z działalnością internetową Inforpol NET Wskazany powyżej podmiot jest administratorem.. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W Urzędzie prowadzony jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.. +48 818512220 email: Andrzej Bojan Niedźwiada-Kolonia 43 21-104 Niedźwiada tel.. Obowiązek aktualizowania uzyskanej już raz zgody na przetwarzanie danych po wejściu w życie RODO.. Opis kategorii osób (nazwa zbioru)administratora rejestru czynności przetwarzania danych osobowych.. : 444 565 321 Imię Nazwisko czynności przetwarzania danych osobowych Administrator: Inspektor ochrony danych (IOD): Przedstawiciel administratora Ośrodek Pomocy Społecznej w Niedźwiadzie Niedźwiada-Kolonia 42A 21-104 Niedźwiada tel.. 2 Administrator Danych, jego adres Prezydent Miasta Konina z siedzibą przy ulicy Plac Wolności 1, 62-500 Konin 3 Planowany termin usunięcia danych Dane przechowywane będą przez okres niezbędny doObowiązek prowadzenia rejestru czynności wynika z art. 30 ust.. Cele przetwarzania danych osobowychInspektor Danych Osobowych Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie 9. Wdrażanie, administrowanie i utrzymanie systemów teleinformatycznych Dział Organizacyjno Administracyjny Przepisy prawa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocjiRejestr kategorii czynności przetwarzania LP.. Jana Pawła II 58 lok.a/vii, NIP: , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: , przez Sąd Rejonowy w Opolu (zwana dalej: Firmą).Rejestr kategorii czynności przetwarzania; Umowa Powierzenia przetwarzania danych osobowych; Wzór macierzy analizy ryzyka; Wzór zgłoszenia naruszenia osobie, której dane dotyczą (osobie poszkodowanej) Obwieszczenie o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego; Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z uregulowaniami dot.. Ul. Adama Mickiewicza 75 26-811 Wyśmierzyce, tel.. Proces związany z przetwarzaniem danych w jednostce cele przetwarzania opis kategorii osób1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt