Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o skrócenie lekcji

Pobierz

(imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą …Swoją prośbę motywuję tym, że wielu uczniów chciałoby pomóc fundacji w ich działalności.. 05-200 Wołomin.. Teksty.. Dyrektor Teatru Polskiego.. Michał Czapla …1.. Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr …4.. Zachowuj ąc niewielki odst ęp po prawej stronie piszemy wyra źnie do kogo skierowane jest podanie.. Zwracamy się z prośbą o wypożyczenie kostiumów do …(miejscowość i dzień wysłania podania) (Swoje imię i nazwisko) (ul.nr domu) (kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz) Dyrekcja (i tu pod słowem dyrekcja …Podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przyjęcie do pracy.. Powinnam …Jan Nowak.. w Rzeszowie.. (na środku strony) Imię i nazwisko Dyrektor Gimnazjum integracyjnego nr X w Y Zwracam się z …Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i …Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych Załącznik 1 - wniosek o zwolnienie z nauki drugiego języka obcego Załącznik 2 …Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Do Dyrekcji III LO im.. Adama Mickiewicza.. Zadanie pracy domowej - napisz podanie o przyjęcie …Napisz podanie do dyrektorki o dofinansowanie wycieczki szkolnej do Paryża.. Wszyscy uczniowie popierali ten pomysł i chętnie z niego korzystali..

Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o egzamin poprawkowy z wybranego przedmiotu.

Uczęszczam na etykę, religię mam w środku zajęć.. Imi ę, nazwisko powinno by ć poprzedzone odpowiednim zwrotem …zwracam się do Pana z prośbą o przywrócenie w naszej szkole "szczęśliwego numerka".. 4 pkt 1 UzKN: wniosek dyrektora do organu prowadzącego o ustalenie okresu stażu dla nauczyciela, który uzyskał z mocy prawa stopień nauczyciela …Poznań, 16 lutego 2021 Magdalena Koparczyk ul.Kossaka 15/b 60-003 Poznań Tel-777-555-222 E-mail: [email protected] Dyrektor Zespół Szkół nr 5 Pan.. 7 ust.. Poproszę …Prośbę swą motywuję tym, że nauka przedmiotów humanistycznych nigdy nie sprawia mi żadnych problemów i bardzo mnie interesuje.Napisz na kartce A‑4 (może być na …Ciekawa 2/1 21-234 Szczecin """""Dyrektor Gimnazjum nr 14 """""w Szczecinie """""Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na moje przeniesienie z klasy I a o …Lublin, 8 września 2021 r. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 im.. Zwracam siędo Pana z prośbą o …Uczniowie klasy 2a Szanowny Pan Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych nr X w Y mgr Jan Kowalski My, uczniowie klasy 2a, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę …Jak powinno wyglądać podanie do dyrektora o półroczne zwolnienie z jednej ze środkowych lekcji?. podanie - powieść mająca związek z jakimś regionem, miejscowością itp., oparta …Podanie do dyrektora teatru o wypożyczenie kostiumów..

dyrektor szkoły podac nazwę szkoły i adres.

Powołaj się na min.. Olofa Palmego ul. Mickiewicza 11 05-420 Józefów e-mail: Szanowni Państwo … Zostawiasz trochę miejsca i piszesz od początku linijki: Zwracam się …Miejscowość i data (z prawej strony) Imię i nazwisko adres Sz. P. Częstochowa ul. Jasnogórska 20.. Wandy Siemaszkowej.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o pozwolenie na zorganizowanie …Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o przyznanie 3 dni wolnych od zajęć dydaktycznych by móc wyjechać na wycieczkę.napisz podanie do dyrektora szkoŁy o przeniesienie do klasy z rozszerzonym angielskim napisz podanie do dyrektora szkoŁy o skrÓcenie …W lewym troszkę niżej niż data piszesz swoje dane a po prawej dane szkoły (Do Dyrekcji itd.). 23 czerwca 2021 17:58.. Zwracamy się do Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej (podać numer) w (miejscowość) z prośbą o skrócenie lekcji dnia …Zwracam się z uprzejmą prośbą o skrócenie lekcji dnia 21,03,2010 z okazji Dnia Wiosny.. Prośbę swą motywuję tym,że tego dnia jest obchodzony tzw. Dzień …Odpowiedź: Kochany dyrektorze bardzo cie prosze żebyś skręcił wszystkim lekcje ponieważ dziś jest Dzień wszystkich Świętych jusz odwiedzić wszystkich zmarłych …Alisia Alisia.. Pamiętaj o wszystkich niezbędnych …Napisz podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wyrażenie zgody na zorganizowanie dyskoteki dla uczniów gimnazjum ..

Ponadto poprawiłoby to wizerunek szkoły.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt