Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych doc

Pobierz

na Kompleksie Boisk Sportowych ORLIK przy Zespole Szkół w Wartkowicach.. (podpis osoby składającej oświadczenie ) Title: Oświadczenie Author: andrzej Last modified by: Agnieszka WolniewiczJestem zdrowy/a i nie mam przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział w ogólnopolskiej imprezie sportowej dla osób niewidomych i słabowidzących, organizowanej przez Stowarzyszenie "Cross", a tym samym w powyższym zakresie uczestniczę w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność; .o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji .. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - " Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowymOświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.. .Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ………………………………………………….. (nazwa stanowiska)Oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do udziału we współzawodnictwie sportowym i gry w piłkę nożną zawodnika amatora powyżej 23 roku życia.. (nazwa stanowiska) Ja niżej podpisany(aOŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU.. w Piechowicach.. .Oświadczenie Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w klasie policyjnej mojej córki / syna .iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie czynności na stanowisku asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej..

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do.

Microsoft Word - Oswiadczenie kandydata o braku przeciwskazan zdrowotnych Author: User Created Date: 4/28/2014 2:35:12 PM .BEAUTYEXPERT Sp.. Oświadczenie o dodatkowym zatrudnieniu.. Oświadczam, że nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne do uczestniczenia przeze mnie w kursie samoobrony kobiet organizowanych przez CORTO w okresie od 9 stycznia do 5 kwietnia 2017 rok.Warszawa.. wydanym przez ……………………………………….. świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 k.k. (podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku opiekuna dziecięgo.Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku księgowego.. (miejscowość, data) (czytelny podpis)O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH ..

...Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika socjalnego.

(podanie nieprawdy lub zatajenie nieprawdy) oświadczam, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku referent ds. technicznych w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów .. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku określonym .. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - ,,Kto składając zeznanie mające służyć za dowód .Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku opiekunki Ja niżej podpisany/a .zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwskazan do uprawiania sportu - Forum dla rodziców: maluchy.pl « ciąża, poród, zdrowie dzieci - gosiagosia napisał w zdrowie i pielęgnacja dziecka: mlody chodzi na karate, potrzebujemy zaswiadczenia od lekarza.. (imię i nazwisko) .. (pesel) Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma swojego stanu zdrowia i potwierdzam brak przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiającychOŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ DO UDZIAŁU I GRY W HALOWEJ LIDZE PIŁKI NOŻNEJ W NIDZICY W SEZONIE 2013/2014..

Wejść ...Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ……………………….

oświadczam, iż stan mojego zdrowia jest dobry i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do gry w piłkę nożną w Orlikowej Lidze Piłki Nożnej w terminie czerwiec 2012r.. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku referenta w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku księgowego.. - lipiec 2012r.. Jednocześnie zobowiązuję się najpóźniej w przeciągu 30 dni od pierwszego treningu w sezonie 2018/2019 dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do trenowania gimnastyki artystycznej przez moje dziecko.o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy .. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - "Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniuOświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych.. dzwonilam do przychodni i kobieta powiedziala, ze nie wie czy pediatra wystawi, bo byc moze lekarz sportowy bedzie musial.jak to u was .. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do..

W przypadku zaistnienia przeciwwskazań poinformuję o tym niezwłocznie trenera.

Ja niżej podpisany oświadczam, że nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w Futsal Cup, który odbędzie się 07 marca 2020 r. roku w Piechowicach.Oświadczenie do umowy zlecenie (2021 r.) Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych dla zleceniobiorcy.. OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO UDZIAŁU W : " ROCZNYM KURSIE KOSMETYCZNYM" Ja niżej .Ja, niżej podpisany(a), oświadczam, że jestem świadomy(a) swojego stanu zdrowia i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających mi bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym piłki nożnej.Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 1/2015 Komendanta Straży Miejskiej w Zgierzu z dnia 07 stycznia 2015 r. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnychPesel :……………………………………………………………………….………..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt