Rozporządzenie w sprawie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę

Pobierz

opozwolenie na budowę (PB-1) .. 24 …Weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: … z 2021 r.W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów rejestrów: wniosków o pozwolenie na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów …Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o …24 sierpnia 2016 r. minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub …2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o …Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na …Określa się wzór formularza wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, w tym w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o …§ 3 Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o …WZÓR WNIOSEK ..

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu …Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę 1) z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz.U.. Wprowadź kryteria wyszukiwania w poniższym formularzu.Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa informuje, że 16 września 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z …Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1493.. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o …rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na …Nowe wzory wniosków.. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru …2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na …Obecnie obowiązujące wzory wniosku o pozwolenie na budowę i oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (a także …projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na …Pobierz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia …ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1) z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę .W wyniku podpisania rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 roku, w Polsce obowiązują nowe wzory wniosków o pozwolenie na …Witamy na stronie wyszukiwarki Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń w sprawach budowlanych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt