Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce

Pobierz

kl. ………….… na udział w wycieczce szkolnej do …………………….odbywającej się w dniu/dniach ………….… Deklaruję …Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/zgody* na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub …Adres w celach ubezpieczenia: Ja niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce do studia ATM w Warszawie na nagranie programu The Voice …Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego …Załącznik 3 Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce (imprezie) szkolnej ……………………………………………………………… Imię i .Wyrażam zgodę na wyjazd syna / córki .. Do Działdowa na lodowisko ,zorganizowany przez MOSIR w Lidzbarku, który odbędzie się w dniu 23.01.. Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego …Wyrażam / nie wyrażam * zgodę ( y ) na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi, w przypadku zagrożenia zdrowia lub …2.. Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w …Wzór zgody na udział dziecka w dyskotece szkolnej.. Inne istotne informację, które rodzice/opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki: .Wyrażam … Biorę pełną odpowiedzialność za rzeczy wartościowe zabrane przez moje …2..

Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.

Wyrażam zgodę na udzielenie w razie potrzeby pierwszej pomocy …Wyrażam też zgodę na udzielenie w razie potrzeby, pierwszej pomocy mojemu dziecku.. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem, hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi w przypadku zagrożenia życia …Ja niżej podpisany/-na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce w terminie: od 01.06.2021 do 01.06.2021.. Zobowiązujemy/ę się do zapewnienia jego bezpieczeństwa w …Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce szkolnej do w dniach Informuję, iż zapoznałem/-am się z regulaminem wycieczki i go akceptuję.. Janusza Kusocińskiego w Łomiankach Adres: ul. Staszica 2 05-092 Łomianki Tel/Fax: 22-751-56-10 Załącznik 5. w wycieczce.. /dokładna informacja o chorobie/ moje dziecko.. 2019 r.ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE .. Wyrażam zgodę na udział syna/córki .w wyjeździe do Krakowa organizowanym w dniu 18 …ZGODA RODZICÓW NA WYCIECZKĘ SZKOLNĄ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka .. w wycieczce szkolnej do …………….…….W związku z udziałem mojego dziecka w wycieczce organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego …Ja niżej podpisany/na wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce organizowanej w ramach Edukacji Ekologicznej do: Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, w …STO w Legionowie..

Zgoda rodziców (prawnych …Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań, aby …wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka poprzez publikowanie zdjęć bądź filmów z udziałem mojego dziecka (z tytułu …Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem lub hospitalizowaniem dziecka w przypadku zagrożenia zdrowia bądź życia mojego dziecka przez …Zobowiązuję się do zapewnienia bezpieczeństwa mojego dziecka w drodze pomiędzy miejscem zbiórki a domem; 4.. Oświadczam, że moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wycieczce.. Przekazuję również ważne informacje dla …Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w wycieczce do: …………………….…….…w dniach ……………………………… Oświadczam, że znane mi są zasady i przepisy dotyczące uczestnictwa …Jednocześnie oświadczam/y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tej wycieczce..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt