Zatrudnienie młodocianego na umowę zlecenie

Pobierz

W przypadku umowy zlecenia kodeks cywilny nie przewiduje obowiązku zawierania jej na piśmie, jednak - dla ochrony swoich interesów - …W przypadku przygotowania zawodowego (np. w zakładzie cukierniczym, w piekarni, w zakładzie fryzjerskim itp.) umowa o pracę z młodocianym powinna zostać zawarta na …Zatrudnianie młodocianych - wykonywanie lekkich prac w ramach umowy o pracę.. Zgodnie z art. 15 kc …Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukoń-czyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.. Osoba młodociana może również zostać zatrudniona w ramach umowy o pracę przy …Tak wiec, zatrudnienie studenta lub ucznia na podstawie umowy zlecenie jest bardzo korzystne z punktu widzenia kosztów, ponieważ wynagrodzenie brutto jest równe …Na wstępie wskazujemy, że skoro planowane jest zawarcie umowy zlecenia, zastosowanie będą mieć w głównej mierze przepisy kodeksu cywilnego.. Ustawodawca troszczy się …Umowę o pracę z pracownikiem młodocianym w celu przygotowania zawodowego zawiera się na czas nieokreślony.. Wolno zatrudniać tylko pracowników młodocianych, którzy …Małoletni, czyli w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, osoba która ukończyła 13 lat, a nie ukończyła 18-tu może skorzystać z możliwości zatrudnienia na podstawie …Zawarcie umowy zlecenia z młodocianym, gdy jego zatrudnienie wyklucza regulamin pracy; Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst …Do zawarcia umowy zlecenia z małoletnim wystarczy zgoda jednego z rodziców..

Zatrudnienie młodocianego na umowę zlecenie.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt