Podaj nazwy systematyczne następujących związków ch3-cho

Pobierz

Wejdź na mój profil na Instagramie:)Scharakteryzuj ekologiczne skutki spalania benzyny i innych substancji ropopochodnych.. Jeśli poddaje się fermentacji glukozę, jako drugi produkt powstaje tlenek węgla(IV).nazwa zwyczajowa.. butanala) podaj równania reakcji zachodzących w poszczególnych etapach (I-IV), b) podaj wzory półstrukturalne i nazwy systematyczne związków oznaczonych literami A, B, D, E, c) oblicz ile gramów CaC2 należy użyć do otrzymania 10g związku D (wydajność poszczególnych etapów reakcji wynosi: WI=30%, WII=50%, WIII=40% )witam czy mógłby ktoś odpowiedzieć mi na poniższe zadania ?. Zbiór zadań.. :P Zrobiłem połowe, tylko Te mi Teraz zostały.. ^^ zad.1 Podaj wzory półstrukturalne następujących związków: a) 3-chloropentan b) 2-jodo-2-metylopropan c) 3-bromo-2,2-dimetylopentan ----- zad.2 Podaj nazwy systematyczne następujących związków: a) CH3-CH2-Br b) CH3-CH2-CH-CH3 │ CH3 c) CH3-CH-CH2-Br │ CH3 .. a) but-2-enb) but-1-en Odpowiedź na zadanie z To jest chemia.. a) Cyklobuten + HBr -> b) Etan + Br2 -> c) Acetylen + bromowodór -> d) But-2-yn + chlorowodór -> e) Chlorometan + KOH-> 13.Podaj nazwy systematyczne następujących węglowodorów A) CH3 - CH - CH2 - CH3 | CH2 - CH3 B) CH2 = CH - CH2 - CH3 C).. Podaj nazwy następujących związków;CH3-CH2-Cl CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CH3 Br-CH2-CH2-CH2--Br pls szybkoZadanie: podaj nazwy zwyczajowe i systematyczne podanych związków a caso 2 h o b caso h o c c h coona d h o Rozwiązanie: a caso 2 h o dwuwodny siarczan vi wapnia gips b caso h o jednowodnyPodaj nazwy systematyczne oraz napisz równania reakcji otrzymywania następujących wodorków: CaH 2 NH 3 H 2 S. Klaudia..

3) Podaj nazwy systematyczne związków.

Etanol otrzymuje sie w procesie fermentacji cukrów.. Polub to zadanie.. Zakres rozszerzony.. aldehyd mrówkowy.. CH3 - C ≡ C - CH3 CH3 | D) CH2 = CH - C - CH3 | CH3 CH3 H \ / E ) C = C / \ H CH2 - CH2 - CH3 CH3 | F) CH ≡ C - CH | CH2 | CH3Zad 1 Podaj nazwy systematyczne następujących związków ; a) CH2=C - CH - CH3 | | Cl CH3 Br | b) CH= C - C - CH - CH3 | CH3 c) CH=C - CH - CH2 | | Cl CH3 Br | d) CH2= C - CH - CH2 - CH3 | CH3 Zad 2 Oblicz masę cząsteczkową i zawartość procentową węgla oraz opisz reakcje spalania całkowitego alkenu, który zawiera 4 atomy węglaPodaj nazwę systematyczną związków: 1.. Nazwy alkanów o łańcuchu rozgałęzionym tworzy się wymieniając w kolejności alfabetycznej nazwy grup alkilowych (łańcuchów bocznych) przed nazwą najdłuższego łańcucha węglowego.. CH3CH2CHCHCH3 CH2CH3 CH3Podaj nazwy systematyczne następujących związków: CH,CH 3 I a) c h 3 c h 2c h c h c h 2c h 3 c h 3 Vb) c h 3c h c h c h c h c h 2 c h 3 c h c h 2c h c h c h 2 c h 3 I C) CH 3CH 2CHCHGHGH 2C(CH 3 ) 3 h 3c c h 2c h 3 c h 3 I d) (CH 3) CHCHCHCH CH(CH 3 ) 2 c h c h 3 c h 3 I e) (CH 3) 3CCH 2 CHCH 2 CHCH 2 CH 3 c h 2 c h 2c h 3 c h 2c h 3 I 0 CH 3CH 2 CHCHC(CH 3 ) 3 CH(CH 3 ) 2 c h 3 IPilne PROSZĘ o pomoc?1..

Podaj nazwy systematyczne przedstawionych niżej związków.

Co powstanie w wyniku reakcji?. aldehyd masłowy.. .CH3.podaj nazwy systematyczne następujących związków a)CH3-CH2-CH- CH2-CH3 | CH2 | CH3 b) CH3-CH2- CH2-CH- CH2-CH2-CH3 | CH2-CH2-CH3 Br | c) CH3-CH2- CH2-CH- CH-CH2-CH3 | CH3-CH-CH3 Podaj wzor strukturalny 4-izopropylooktanA) 3-etylopentan b) 1-bromo-2-metylopropan c) 1,1-dichloroetan d) 4-propyloheptan WĘGLOWODORY NASYCONE Podaj nazwy systematyczne następujących związków:Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Podaj nazwy systematyczne następujących związków : CH2-CH3 |1.. nazwa systematyczna.. Po gimnazjum1 Zapisz równania reakcji, podaj nazwy produktów a tlenek węgla(VI ) z Przedmiot: Chemia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: eliasz 16.5.2010 (20:49) Podaj nazwy następujących związków chemicznych a) CH3COOH b)C2H5OH c) Przedmiot: Chemia / Liceum: 2 rozwiązania: autor: martucha3a 18.5.2010 (14:28) nazwy aminokwasów C4H9O2N Przedmiot .Podobało się?. Daj łapkę w górę :)Masz jakieś pytanie lub zadanie do rozwiązania?. CH3-CHCl-CHCl-CH=CH-CH3 Z góry dziękuję za pomoc!Zad 1 Podaj nazwy systematyczne następujących związków ; a) CH2=C - CH - CH3 | | Cl CH3 Br | b) CH= C - C - CH - CH3 | CH3 c) CH=C - CH - CH2 | | Cl CH3 Br | d) CH2= C - CH - CH2 - CH3 | CH3 Zad 2 Oblicz masę cząsteczkową i zawartość procentową węgla oraz opisz reakcje spalania całkowitego alkenu, który zawiera .Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach grupowych..

4.Podaj nazwy systematyczne następujących związków 1) K2Cr2O7 2)MnSO4*7H2O 3)FeCl3 4)Na2[Mn(OH)6] 5)K2MnO4 6)K2[Cu(OH)4] 2.

1.11. Podaj nazwy systematyczne następujących związków organicznych: a)CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - OH b) CH2 = CH-CHCl-CH3 c) CH2Br - CHBr - CH2 - CH3 d) CH3COOH 12.. Nazwy systematyczne: -Napisz nazwy związków chemicznych o podanych wzorach sumarycznych oraz wzory sumaryczne podanych związków chemicznych.. 2010-10-07 17:16:11Wzory i nazwy soli Przedmiot: Chemia / Gimnazjum: 2 rozwiązania: autor: Evi 25.3.2010 (21:22) Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy Przedmiot: Chemia / Gimnazjum .%8'2:$ =:, =.Ï: 25*$1,&=1<&+ ,=20(5,$ .2167<78&<-1$ , 67(5(2,=20(5,$ 2nuh olü w\s k\eu\g\]dfml dwrpyz z jod urg]dmh zl ]d n w\ pl Położenie grup alkilowych w łańcuchu głównym określa się podając właściwy lokant przed nazwą danej grupy.. Podaj nazwy systematyczne następujących związków: a) CH3-CH2-CH2-CHO b)CH3-CH-CH3 (CHO jest pod CH).|.CHO .O.|| c) CH3-C-CH3 ( O jest nad C) d)CH3-C-CH2-CH3 (O jest pod C).||.OPodaj nazwy systematyczne następujących związków: a) CH3 - CH - CH3.. CHPodaj nazwy systematyczne (IUPAC) związków: 3 CH 3 - C - CH 2 - CH 2 - CH 3 CH 3 - CH 2 - CH - COOH CH 3 - CH - C - CH 2 - CH 3 O NH 2 OH CH 3 3. Podaj wzory grupowe (półstrukturalne) alkoholi oraz określ ich rzędowośd: 2 -metylopentan 3 ol, 2-metylopropan-2-ol, 3-metylobutan-1-ol.. aldehyd octowy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt