Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Pobierz

Żywiec .. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2016 r. WSTĘPAwans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje.. Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".. Wrzesień 2017.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Kwiatkowska, nauczyciel języka niemieckiego Gimnazjum nr 7 im.. Anna Sołtys-Dobrowolska.. Piotrków Trybunalski.. Dyrektor szkoły, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole, zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela albo zwraca go nauczycielowi do poprawy wraz z pisemnym zaleceniem .Komisja kwalifikacyjna dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego zapoznaje się z oceną dorobku zawodowego i sprawozdaniem z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie przedłożonej przez niego dokumentacji, o której mowa w § 9, i przeprowadzonej .Plan jest rodzajem umowy między dyrektorem szkoły a nauczycielem, w której uwzględnia się zarówno indywidualny rozwój nauczyciela jak i dobro placówki, w której nauczyciel odbywa staż.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Joanna Sałek Nazwa i adres placówki: Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka", ul. Dobrzańskiego 3, 19-300 Ełk Dyrektor: mgr Iwona Starzyńska Data rozpoczęcia stażu .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Lena Pietrkiewicz nauczyciel języka angielskiego i plastyki w Szkole Podstawowej im..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego.

Napisałam plan rozwoju według wymagań i powinności zawartych w Rozporządzeniu z 2013 roku.Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu zgodnie z § 8 ust.. Dywizjonu 303 w Małkach IMIĘ I NAZWISKO: Lena Pietrkiewicz NAZWA ORGANU NADZORUJĄCEGO SZKOŁĘ: Kujawsko-Pomorskie Kuratorium OświatyPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Nie zmieniają się wymagania, na podstwie których nauczyciele piszą swoje plany rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego "Wesołe zabawy z jesienią" konspekt zajęcia otwartego przeprowadzony w grupie dzieci 4 - letnich (2020-11-07)Grupa A.. - czyli do 30 września.. Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.Plan Rozwoju Zawodowego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego mgr Justyna Kurkowska nauczyciel wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Miejskim Nr 11 im..

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - pedagog szkolny.

Bardziej szczegółowoPoznanie procedury awansu zawodowego.. Okres trwania stażu: 2 lata 9 m-cy (od 1 września 2019 r. do 31 maja 2022 r.)Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Pobierz (doc, 171,5 KB) .. • realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.. Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu .Katalog-> Dla nauczyciela-> Język polski-> Plany rozwoju zawodowego.. (2 lata i 9 .. Tomaszów LubelskiPlan rozwoju zawodowego powinien uwzględniać specyfikę i potrzeby szkoły oraz zadania na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.. Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego .SPRAWOZDANIE ROCZNE (2019/ 2020) Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1..

Awans na nauczyciela dyplomowanego.

Plan rozwoju zawodowego.. Tony Halika w Toruniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.. UNICEF w Zielonej Górze Czas stażu: 01.09.2009 31.05.2012 Posiadany .. nauczyciel matematyki i informatyki.. Czas trwania stażu: 01.09.2017r.. 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2004 r. powinien w szczególności: .. Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internacie i innych źródłach.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego powinien uwzględniać wszystkie ww.. Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego.. Imię i nazwisko: Beata 6.. 4.Plan rozwoju zawodowego dla nowego nauczyciela Nauczyciel składa plan rozwoju zawodowego w szkole, w której podjął kolejne zatrudnienie, w celu zatwierdzenia go przez dyrektora.. dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.. W terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.Literka.pl Plan rozwoju zawodowego Data dodania: 2013-05-08 20:29:53 Oto mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego starającego się o awans na nauczyciela mianowanego w okresie 01.09.2010-31.05.2013.85% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 85% Awans zawodowy nauczyciela; 87% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela; 84% Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego; 84% Nauczyciel w Japonii oraz nauczyciel w USA..

o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Data zakończenia stażu: 31.05.2022r.. Nauczyciel nie może rozpocząć stażu, jeżeli: jest zatrudniony na stanowisku, do zajmowania którego nie ma wymaganych kwalifikacji,Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Pespektywa porównawcza.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Karina Mańkowska nauczyciel mianowany Przedszkola Samorządowego w Czempiniu Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 rokuAndrzej Pery • Awans zawodowy nauczyciela - krok po kroku • 6 3. nauczyciela mianowanego.. ubiegającego się .. Wniosek o rozpoczęcie stażu.. Amelia Barcicka-Słotwińska.. zadania.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego Imię i nazwisko nauczyciela: Monika Bartkowiak Stanowisko: nauczyciel Miejsce pracy: Przedszkole nr 91 "Bajka" w Poznaniu Czas […]Plan rozwoju zawodowego.. 2.Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego według rozporządzenia z 2013.. Mam pytanie dotyczące awansu zawodowego.. Monika Koprynia-Bogacz; Awans zawodowy - DYPLOMOWANY Anna Lesner; Indywidualny plan rozwoju zawodowego Iwona Kwiatkowska-Fus; Plan awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - język polski.1 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA RELIGII ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego Racibórz, 09.2015Witam serdecznie.. prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020 materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO KATARZYNY BIAŁAS NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nazwa placówki: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019r..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt