Wniosek o wydanie duplikatu książeczki sanepidowskiej

Pobierz

Zanim wpłacisz sprawdź aktualne konto.. w sprawie prowadzenia ewidencji …Duplikat Książeczki Wojskowej Duplikat Książeczki Wojskowej: Wydanie duplikatu książeczki wojskowej - wykaz aktów prawnych • Art. 54 Ustawy o powszechnym …o którym mowa w art. 20 RODO.. Zgodnie z § 7 ust 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 października 2010r.. W sytuacji kiedy zgubiłeś, zniszczyłeś czy też została Ci skradziona książeczka wojskowa - należy złożyć Wniosek o …REJESTR ADMINISTRACYJNY POLSKICH STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ • Wniosek o wpis statku do rejestru • Wniosek o zmianę wpisu w rejestrz e • Wniosek o …Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łodzi.. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do …Wnioskuję o wydanie duplikatu Książeczki Zdrowia Dziecka sporządzonego w formie odpisu.. lub w kasach banków lub placówkach pocztowych.. istnieje moŻliwoŚĆ zŁoŻenia wniosku w postaci elektronicznej, opatrujĄc podanie …Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U.. kwota wpłaty …w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z …Ustawa o pracy na morskich statkach handlowych..

Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Książeczki spawacza Świadectwa kwalifikacyjnego (energetyczny) .. UWAGA: Opłata za wydanie niniejszego duplikatu …Wniosek o wydanie książeczki wojskowej po zawodowej służbie wojskowej.. Zostałam/-em poinformowana/y: - o wysokości opłat z tytułu wydania …Do wniosku należy dołączyć: - Aktualne zdjęcie w formacie 3x4 (w cywilnym ubraniu).. Szczegóły …numer rachunku: 68 8063 0102. kwota wpłaty 28 zł.. ul. Podgórna 22.. Wniosek o wydanie dupliaktu książeczki wojskowe.opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto: URZĄD MIASTA W ZIELONEJ GÓRZE.. Pobierz: Wniosek …Do wyrobienia duplikatu książeczki wojskowej potrzebne jest: - jedno aktualne zdjęcie, - dokument stwierdzający tożsamość ze zdjęciem, - dowód wpłaty (28 zł.. Poradnik/Informator dla osób realizujących proces rekrutacji i naboru …WYDANIE DUPLIKATU KSIAŻECZKI WOJSKOWEJ .. PM-1-2-2021 r.doc.W celu wydania duplikatu książeczki wojskowej należy złożyć: wniosek o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, przedłożyć inny dokument potwierdzający …Wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych 3.. Oświadczenie o stałym miejscu pobytu - pobierz.. NR 83 .. Ważne !.

Zapłać za wydanie duplikatu.

Ustawa z dn. 23.05.1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. nr 61 poz. 258).pdf.. ), - …wniosek Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w następujących okolicznościach (czas, miejsce, powód utraty): …WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ.. zostałem(am) poinformowany(a) o konieczności uiszczenia opłaty za sporządzenie duplikatu w wysokości 100,00 zł brutto, zostałem(am) poinformowany(a), że termin …Opłatę za wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na konto: Gmina Wrocław na rachunek bankowy: PKO Bank Polski S.A. nr: 82 …ksiĄŻeczki wojskowej - wniosek o wydanie duplikatu Proszę o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, ponieważ dotychczas posiadaną utraciłem w …Zgodnie z art.6 ust.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16.11.2006r, o opłacie skarbowej … - Potwierdzenie dokonanej opłaty skarbowej za wydanie duplikatu Książeczki …Odpowiedź: Pracownik, któremu pracodawca po rozwiązaniu umowy o pracę nie chce oddać książeczki badań sanitarno-epidemiologicznych, może zwrócić się o pomoc do …wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na …wniosek o wydanie/wymianĘ ksiĄŻeczki Żeglarskiej skŁada siĘ osobiŚcie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt