Wezwanie do złożenia deklaracji podatkowej

Pobierz

Format …Wezwanym może być zarówno strona, jak i każda inna osoba, od której organ podatkowy może uzyskać informacje istotne dla przeprowadzenia postępowania.. Organ podatkowy może wezwać podatnika do określonego zachowania - złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania …Gminne (formularze w obiegu wewnętrznym) Tytuł dokumentu: Wezwanie do złożenia korekty deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości.. Liczba stron: 1.. § 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne …Wezwanie może dotyczyć prostych wyjaśnień związanych z deklaracją podatkową - z błędami w deklaracji, z reguły matematycznymi, obliczeniowymi, które można …Wezwanie podatnika do dokonania określonej czynności.. Praca.. Rozdział 6.. § 1. Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień,zeznań lub …podatkowym, podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania podatkowego organowi, któremu złożono zeznanie podatkowe, w terminie 14 dni od dnia, w którym …Tak więc wezwanie oparte na art. 155 § 1 o.p. jest dla organu podatkowego bardzo istotnym narzędziem procesowym.. Oferty pracyJak wynika z art. 274a par.. 2 ordynacji podatkowej, w razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia w wyznaczonym …W przypadkach, w których urząd nie może samodzielnie dokonać korekty deklaracji, wzywa podatnika do dokonania korekty deklaracji oraz złożenia niezbędnych …Od 1 lipca 2021 r. na mocy dodanego do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: "ustawa") art. 106 ust.3b pkt 1, z tytułu dokonania w pojeździe …Podatnicy otrzymują wezwania najczęściej po głównym okresie rozliczeniowym, który trwa do 31 maja, a więc w okresie począwszy od miesiąca czerwca wzwyż..

Wezwanie do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności.

Formularz można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt