Arimr wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu 2019

Pobierz

wniosków do dnia 15 sierpnia 2021 r. (niedziela), ostateczny termin złożenia "Wniosku o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w …Numer wniosku Data przyjęcia i podpis Wniosek o udzielenie pomocy finansowej podatnikowi podatku rolnego, który w 2019 r. prowadził chów wystąpiła susza …Wniosek o udzielenie pomocy finansowej o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie producentowi rolnemu, który w 2019 r. lub 2020 r. co najmniej raz …Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego, któryw latach 2014-2017nie otrzyma .. 5 sierpnia br. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2021, na mocy którego możliwe …W związku z powyższym na stronie internetowej Agencji >>> został udostępniony formularz Wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w …Wniosek o udzielenie pożyczki producenci mleka, świń, owoców i warzyw będą składać w Biurze Powiatowym ARiMR, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub …wniosek korekta wniosku 2) zmiana wniosku 3) wycofanie wniosku II NUMER IDENTYFIKACYJNY III DANE IDENTYFIKACYJNE 02. website builder Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego producenci rolni …Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w …Wniosek udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r.Pomoc publiczna..

Wniosek o udzielenie …Od 3 października 2019 wnioski o pomoc suszową.

Wykaz osób i podmiotów, którym udzielono wsparcia; Fundusz sołecki; Władze Gminy.. Imię i Nazwisko / Nazwa pełna 04..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt